Elsa Herlitz - Välkommen hit, välkommen hem

Välkommen hit, välkommen hem

Tillbaka i min stad och de har byggt ett höghus i min stadsdel, man kan se det från stan. Busshållplatsen har flyttats över till andra sidan vägen, tio sekunder kortare att gå. I sommar är det inflyttning.Tillbaka i min stad och de har lagt ny asfalt på min cykelväg, jämnat ut alla hål. Jag trampar av misstag över en A-brunn för att det brukade vara ett V. Tre reflexmässiga dunk i ryggen.

Tillbaka i min stad och de har flyttat min gamla friidrottsarena, till en annan del av stan. Man tar en annan busslinje dit, där jag aldrig stukat någon fot eller slagit något rekord. Jag undrar om det blir lika varmt på sommaren.Och jag tänker, om det någonsin var min stad. Om det var mina gator, eller om det bara såg så ut när det var mina människor som befolkade dem. Om vad som finns kvar, när människorna och asfaltshålen är borta.

Jag kommer inte fram till mer än att den klär bra i maj, staden. Vems den än är.