Elsa Herlitz - Vi kom inte fram men vi kom hit

Vi kom inte fram men vi kom hit

Vancouver Island, 25 april 2017. Nära och väldigt långt borta.